Linh khánh là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm thu công truyền thống mang hương vị thuần khiết , tự nhiên của miền sông nước tây ninh. Với những sản phẩm như cá thát lát nguyên con, thịt cá , chả cá giã tay . Víi ph­¬ng ch©m: "Sù hµi lßng cña kh¸ch hµng lµ thµnh c«ng cña chóng t«i" v× thÕ chóng t«i kh«ng ngừng phấn đấu đưa ra thị trường những sản phẩm chả cá thát lát được chế biến hoàn toàn thủ công

Với khẩu hiệu : chả cá giã tay

Ăn an toàn – sống an tâm

. Toàn bộ thực phẩm  đều có chứng nhận nghiêm ngặt bởi Sở Y tế nên tuyệt đối an toàn với sức khỏe cho bé và gia đình bạn

 

 

Zalo CHẢ CÁ THÁT LÁT LINH KHÁNH